Information om ställföreträdande chefer under sommaren

Här följer information om vem som finns att kontakta under sommarmånaderna. (Detta gäller förskolorna Karamellen, Skogsgläntan, Brommö, Rödkinda och Murgrönan.) Karamellens förskola är öppen v 28-31.

Ställföreträdande under denna period är följande:

Katarina Waller 072-5830089 är ansvarig v 26 och 27

Katarina Gozzi 076-1001856 är ansvarig v 28 

Katarina Gozzi 076-1001856 är ansvarig mån, tis och 1/2 ons v 29

Catrin Henriksson 070-7388605 är ansvarig 1/2 ons, tors och fred v 29 

Katarina Gozzi 076-1001856 är ansvarig mån och tis v 30

Catrin Henriksson 070-7388605 är ansvarig on-fre v 30

Catrin Henriksson 070-7388605 är ansvarig v 32 och 33